Работна група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България

__________________

Working Group on Integration of Beneficiaries of International Protection in Bulgaria